Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) meddelar nu att man inte kommer ta ut en tv-avgift om man bara äger en dator, alltså räknas en dator inte som en tv-mottagare.

Enligt lagen så är en TV-mottagare en teknik som är förutsedd för att ta emot sändningar för tv-program, internet är inte en teknik som är det utan något som tillkommit efteråt och en mycket större teknik än bara TV.

HFD anser att en dator med internetuppkoppling inte är ”avsedd” att ta emot utsändning av tv-program. Domstolen konstaterar att det finns uttalanden i lagmotiven som går åt olika håll vad gäller innebörden av begreppet. Av avgörande betydelse är enligt HFD att enskilda genom Radiotjänsts beslut åläggs att betala en avgift för innehav av datorer. En sådan avgiftsskyldighet har inte funnits tidigare. Om en betungande förpliktelse av detta slag ska införas bör det fordra tydligt stöd i lag. Ett sådant tydligt lagstöd saknas.

Det ska bli intressant om vi kanske blir tvungna att betala denna avgiften i framtiden då man vrider och vänder lite på lagarna.

Men i dagsläget så kommer man alltså inte bli tvungen att betala tv-avgift om man bara äger en dator.

Källa: Högsta förvaltningsdomstolen

Tidigare artikelNyhet: Speltoppen vecka 23
Nästa artikelNyhet: Fitbit når Windows Phone 8.1

LÄMNA KOMMENTAR

Lämna kommentar
Ange namn