Apple iPhone 15 Pro

Det är inte ovanligt att utvecklingen av internet på 90-talet betraktas som det stora teknikgenombrottet då, och det som lett till enorma framsteg i hur vi idag organiserar samhällen, företagande och privatliv.

Men även om internet kanske var det största enskilda teknikgenombrottet på 90-talet så skedde det också en enorm utveckling inom telefoni. Under 00-talet möttes dessa två teknologier på allvar. Det mest kända resultatet av det mötet är det vi idag kallar för den smarta telefonen, och den har förändrat väldigt mycket av hur vi organiserar våra liv. 

Nedan ska vi gå igenom lite mer om hur framförallt de smarta telefonerna påverkat spelbranschen. Spelbranschen har länge varit ledande avseende att ta till sig ny teknologi. Att just spelbranschen legat på framkant beror bland annat på att branschen fått kämpa med visst utanförskap samt att branschen, på internet, är ett helt nytt fenomen och därför inte behöver hantera en kultur av dogmatism som andra branscher får kämpa med. 

Smarttelefonen som spelplattform

En av de branscher som tagit till sig den smarta telefonen på allvar är spelbranschen. Plattformar som erbjuder en upplevelse utöver det vanliga, detta gäller båda casinon utan svensk licens och med. Numera de flesta av sina tjänster på ett utmärkt sätt via smarta telefoner. Spelbranschen har som vi nämnt ovan ofta legat i framkant på utvecklingen och var tidigt ute med att erbjuda betaltjänster på internet. Spelbranschen har var också tidigt ute med tjänster för smarta telefoner och det är idag svårt att hitta ett spelföretag som inte har sin egen spelapp. 

Frågan är dock om de flesta spelföretag får största delen av sina intäkter från spel via en traditionell dator eller via en smarttelefon? Givet vad vi vet om spelföretagens marknadsföring så spelar webbadresser fortfarande en stor roll och det säger oss att de traditionella webbsidorna fortfarande antagligen är mer betydelsefulla än apparna. Kommer denna situation att bestå eller kommer spelandet flytta till smarttelefonerna helt och hållet framöver? 

Först kan vi konstatera att nästan alla absoluta slutsatser är felaktiga. Smarta telefoner kommer inte att ta över allt spelande eftersom det alltid kommer att finnas en grupp människor som föredrar att använda en dator med skärm före en telefon, även om telefonens skärm är stor. Men vi kan utgå från att ju bättre telefonerna blir desto mer av spelandet kommer de att få. Trenden är tydlig på alla andra områden så det är högst oklart varför inte spelande också skulle flytta över till telefonerna. 

Är den smarta telefonen den slutliga plattformen?

När det gäller frågan om den smarta telefonen kommer att bli den slutliga plattformen för spelande, och andra aktiviteter online, så kan vi kanske luta oss på historian när vi svarar. Har det kommit nya apparater som ersatt gamla under åren som gått? Ja det har det. Så varför skulle det inte vara möjligt att det även denna gång kommer att komma en ny apparat, eller en ny tillämpning av en befintlig apparat, som kan komma att ta över från de smarta telefonerna? Självklart vet vi inte när detta kommer att ske eller hur det kommer att ske men om historien är en vägledning för oss så kan vi vara ganska säkra på att den smarta telefonen inte är den slutliga plattformen. 

Tidigare artikelPrislappen för Jeep Avenger i Sverige
Nästa artikelRaspberry Pi 5 har presenterats